تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع آکس در ایران تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع آکس در ایران

ثبت نام کاربر

بازدید اعضا کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ویژه اقتصادی

بازدید اعضا کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ویژه اقتصادی

بازدید اعضا کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ویژه اقتصادی

6 اسفند 1399 عبدی اسکویی دبیر کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و هیئت همراه و مدیر تسهیل و تولید و صنایع سازمان منطقه آزاد کیش از کارخانه شرکت زمهریر کیش بازدید کردند. هیئت مذکور ضمن بازدید از خط تولید با ارائه توضیحاتی از سوی مدیر عامل شرکت زمهریر کیش در جریان چگونگی ساخت سیستم های تهویه مطبوع قرار گرفتند. در انتها طی نشستی به تبادل نظر در حضور مسائل تولید در مناطق . آزاد تجاری و صنعتی پرداخته شد